Rita van Schijndel

Budgetcoach

 

 

Bedrijven en instellingen

Heeft u medewerkers die de laatste tijd minder presteren? Ziet u dat het ziekteverzuim bij uw medewerkers aan het eind van de maand meer wordt? Heeft u iedere maand weer nieuwe loonbeslagen? Dergelijke situaties kunnen zich in bedrijven en instellingen voordoen, waardoor u zich zorgen gaat maken over uw werknemer. Als werkgever of medewerker HRM kunt u hierdoor te maken krijgen met werknemers die een voorschot op hun salaris willen of werknemers waar loonbeslag op het salaris plaatsvindt. Dit zijn duidelijke signalen waaruit blijkt dat de werknemer geen overzicht meer heeft in zijn/haar financin. Dergelijke situaties leveren veel stress op en dit resulteert vaak in ziekteverzuim. Het verstrekken van voorschotten lost de probleemsituatie niet op; er moet inzicht komen in de financile situatie.

 

Financieel voordeel

Medewerkers met financile zorgen hebben een lagere productiviteit, meer en langere verzuimen, ze kosten uw organisatie veel tijd en maken uw organisatie gevoeliger voor fraude en diefstal. Met financile coaching wordt vroegtijdig ingegrepen en kan escalatie van deze problemen worden voorkomen. Financile coaching levert u als werkgever daarom financieel voordeel op.

 

Werkwijze

Als budgetcoach help ik de werknemer bij het op orde brengen van zijn huishoudfinancin. We bekijken bijvoorbeeld samen hoe eventuele schulden kunnen voorkomen of afgelost kunnen worden. Schuldeisers hebben immers meer aan een afbetalingsregeling dan wanneer de persoon in de schuldhulpverlening terecht komt. Daarnaast geef ik uw werknemer tips en trucs hoe hij/zij de inkomsten en uitgaven beter op elkaar af kan stemmen. Uiteraard worden alle persoonsgegevens vertrouwelijk behandeld.

  

 

Een werknemer zonder stress door financile problemen is productiever

-------------------------------------

 

Rita van Schijndel | Budgetcoach

 

Neem contact met mij op!

 

--------------------------------------------

 

 Algemene voorwaarden                                                                                                                                                               Ritavanschijndelbudgetcoach.nl 2013 IB webmaster